Vi oppfordrer deg til å øvelseskjøre så mye som mulig privat. Vi ønsker å gi deg som elev og din ledsager gode råd og tips til sikker og målrettet trafikkopplæring.

 

Hvor kan du øvelseskjøre?

Kjøringen må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk og det er din ledsagers ansvar å vurdere dette underveis. Man bør starte å kjøre på steder med lite trafikk, gjerne et stort åpent sted. Når du har oppnådd gode tekniske ferdigheter kan du forflytte deg til mer trafikkerte områder. Øvelseskjøring i utlandet er forbudt. 

Krav til øvelseskjøring

  • Ledsager må være fylt 25 år, ha hatt sammenhengende førerrett for klassen det skal øves i de siste 5 årene.
  • Ledsager kan ikke kreve betaling.
  • Som ledsager i klasse A kan du sitte på motorsykkelen sammen med eleven eller følge etter på mellomtung eller tung motorsykkel. Vær oppmerksom på at motorsykkelen kan ha begrenset nyttelast .

Krav til utstyr på bil

  • Bilen det skal øves med må ikke ha tillatt totalvekt over 3500 kg
  • Bilen skal ha rød L 
  • Ekstra speil til ledsager

Krav til eleven

  • Medbringe bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs
  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Oppnådd minstealder for klassen det skal øves i